ความคิดถึงกำลังเดินทาง https://t.co/2MmZThc5PH #JibBNK48 #BNK48