[igstory Jib] ความฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้ แล้วสิให้เฮ็ดจั่งใด๋ กะหัวใจ มันฮัก #JibBNK48 #BNK48