Birinci Dünya Savaşı'ndan İsrail'in Filistin saldırılarına bakmak /Tarihin istismarına dair birkaç not...