สั่ฃของจากลากซาด้าตั้ฃแต่วันที่ 30 จนตอนนี้ยังไมไ่ด้ ค้างอยู่คลังเป็นชาติ โทรไปเป็นอาทิตย์แล้วก็บอกจะติดต่อนี่จะผ่านไปอีกอาทิตย์ละยังไม่ได้ โครตห่วยแตก นี่สั่งครั้งแรกและก็จะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ บาย @LazadaTH