ಟ್ರಾಕ್ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೋ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರೋ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ | ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9 #BBK8 #ಬಿಗ್‍ಬಾಸ್‍ಕನ್ನಡ8 #ColorsKannada #ಬಣ್ಣಹೊಸದಾಗಿದೆ #ಬಂಧಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ