Και όταν καταλάβεις πως είσαι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θα ενδιαφέρεται πάντα για σένα, θα γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
#❤️

Και όταν καταλάβεις πως είσαι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θα ενδιαφέρεται πάντα για σένα, θα γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
#❤️

Quick Login